Debatt: Morgendagens kritiske offentlighet

Skal kunsten ha en vital rolle i det norske demokratiet, må den ikke bare produseres, men også diskuteres offentlig. 

Dermed faller mer av ansvaret for ordskiftet rundt landets rike kulturliv på tidsskriftene. En sentral del av mediepolitikken utøves gjennom Kulturrådet. I deres niende områdeplan heter det at «den uavhengige kunst- og kulturkritikken analyserer, fortolker, perspektiverer og kommenterer kunstverk og overordnede kulturelle utviklingstrekk og er slik en premissleverandør for en levende kritisk offentlighet». 

En ny ordning for tidsskrift og kritikk ble introdusert i 2019 med utgangspunkt i utredningen Kulturtidsskriftene, som bl.a. viste at mange av kulturtidsskriftene hadde vedvarende svak økonomi. Men ordningen har ikke blitt fulgt opp med friske midler, og resultatet er at den offentlige debatten om det norske kunstlivet står i fare. 

Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening, Norsk kritikerlag og Tekstallmenningen inviterer til en samtale om den akutte situasjonen for tidsskrifter og kritikere, og om hvilke kulturpolitiske grep som kan iverksettes for å sikre morgendagens kritiske offentlighet. 

Panel: Torstein Tvedt Solberg, Familie- og kulturkomitéen (Ap) Sigmund Løvåsen, Kulturrådet Grunde Almeland, Familie- og kulturkomitéen (V) Meera Manjit Kaur, kunstkritiker i Kunstavisen, Periskop og Morgenbladet Audun Lindholm, ansvarlig redaktør Vagant Guro Kleveland, redaktør og daglig leder Ballade – samtaleleder

MORGENDAGENS KRITISKE OFFENTLIGHET

https://vimeo.com/837874918/dc460ba974?share=copy

Alle strømmede arrangementene fra Kulturytring 2023:

KULTURRIKETS TILSTAND | KULTURPOLITIKK OG BÆREKRAFT – SENTRALT OG LOKALT

https://vimeo.com/838281327/c3e70ab41a?share=copy

FRAMTIDENS KULTURPOLITIKK

https://vimeo.com/838281572/276a22f906?share=copy

KULTURDREVET STEDSUTVIKLING – BARE TULL ELLER EN REEL MULIGHET?

https://vimeo.com/838282174/15a11e3543?share=copy

Forfatteren og Favoritten- med Arne Svingen - live podcast

https://vimeo.com/838283861/4f6c75bab5?share=copy

DEBATT - STRATEGI FOR KULTURFRIVILLIGHET

https://vimeo.com/838404201/d962255c87?share=copy

LIVSVIKTIG KULTUR!

https://vimeo.com/838411985/7bf637d6fa?share=copy

HVA SKAL TIL FOR AT UNGDOM TAR I BRUK KULTURTILBUDET?

https://vimeo.com/838424569/456ffb5718?share=copy

DEN STORE ORDFØRERDEBATTEN – DEL 1

https://vimeo.com/838435143/6e2d951290?share=copy

LANSERING AV OSLOFJORD TRIENNALE 2024

https://vimeo.com/838253221/05da7217bf?share=copy

FRIHET, DEMENS OG DIALOG PÅ MENYEN

https://vimeo.com/838251814/65a1cfb604?share=copy

GRØNT VEIKART FOR BÆREKRAFTIGE KULTUROPPLEVELSER I NORDEN

https://vimeo.com/838238729/2fad213f97?share=copy

KUNSTEN Å UTVIKLE KULTURPOLITIKK

https://vimeo.com/838235045/556e608799?share=copy

TA ANSVAR FOR Å NÅ UT!

https://vimeo.com/838234034/d752080ce4?share=copy

KUNST OG KONFLIKT I BYUTVIKLING

https://vimeo.com/838233586/74f28e9d39?share=copy

HVEM KNEBLER HVEM?

https://vimeo.com/838028053/6470860c93?share=copy

NOKU PRESENTERER: GOD KUNSTNER- OG KULTURPOLITIKK I KOMMUNENE

https://vimeo.com/837985140/f46cd1a35e?share=copy

KULTURRIKETS TILSTAND | KULTUR, AKTIVISME OG YTRINGSROM

https://vimeo.com/837984381/49d07cced8?share=copy

NYE DIGITALE PLATTFORMER OG BRUKERE AV LITTERATUR

https://vimeo.com/837979272/82f39e1969?share=copy

KUNST I SKULEN, ER DET VIKTIG

https://vimeo.com/837966098/4d5545eb76?share=copy

KULTUR I EN NY TID TREND ELLER DILLE

https://vimeo.com/837963192/2aa8e296fe?share=copy

KULTURRIKETS TILSTAND | DIGITALE PLATTFORMER, AI OG KULTURPOLITIKK

https://vimeo.com/837935902/20ded1e82c?share=copy

PILEGRIM: GAMLE VEIER, NYE SPOR

https://vimeo.com/837931259/221c17e81d?share=copy

UNG KULTUR ER TILKOBLING

https://vimeo.com/837922914/2aa3a7cf9e?share=copy

LANSERING WEBPORTAL FOR BEDRE KULTURARENAER!

https://vimeo.com/837919904/27951e34f3?share=copy

KOMMUNE 3.0 – BYRDE ELLER BERIKELSE FOR KULTURLIVET

https://vimeo.com/837916151/21095780ac?share=copy

FINANSIERING AV KULTUR

https://vimeo.com/837897097/3dbf849ec9?share=copy

BYGNINGSVERN ELLER STYRT FORFALL?

https://vimeo.com/837896074/43d5fd0e14?share=copy

KRIG OG KONFLIKT

https://vimeo.com/837895210/3c6454ae1c?share=copy

LESELYSTSTRATEGI: HVA MENER BARN OG UNGE?

https://vimeo.com/837894532/82bce23210?share=copy

DATASPILLSTRATEGIEN- EN KAMP OM ORDET

https://vimeo.com/837890025/c69ed2af6a?share=copy

KÅRING: NORGES KULTURKOMMUNE 2023

https://vimeo.com/835706868/5168eb95c5?share=copy

FARGESPILL – EN PRESTASJONSKULTUR UTEN TAPERE. ER DET MULIG?

https://vimeo.com/837875523/97ac6b42fc?share=copy

MORGENDAGENS KRITISKE OFFENTLIGHET

https://vimeo.com/837874918/dc460ba974?share=copy

ER DEN IMMATERIELLE KULTURARVEN USYNLIG

https://vimeo.com/837870423/683ea036b2?share=copy

ÅPNING: KULTURYTRING 2023

https://vimeo.com/837682165/8afaa6caba?share=copy

FRIVILLIGHET + KOMMUNE = LEVENDE KULTURLIV

https://vimeo.com/837637696/84dc4210fe?share=copy

NY REGIONAL FILMSATSING – ET KRAFTTAK FOR NORSK FILMPRODUKSJON

https://vimeo.com/837624155/e643e3f81c?share=copy

KUNST SOM UTVIKLINGSKRAFT DEL 2

https://vimeo.com/837614624/0acd049054?share=copy

SHABANA REHMANS MINNEPRIS

https://vimeo.com/837606593/f4983ded79?share=copy

KUNST SOM UTVIKLINGSKRAFT DEL 1

https://vimeo.com/837582239/3be5a88bd4?share=copy

HELE NORGE EKSPORTERER, OG HVA MED KULTUREN?

https://vimeo.com/837573792/4c27a4e15f?share=copy

BØR SKOLEVERKET FÅ DEFINERE INNHOLDET I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

https://vimeo.com/837564373/ab968a27ff?share=copy

THE STATE OF ARTISTIC FREEDOM 2023

https://vimeo.com/837540545/048d606bfb?share=copy

RETT TIL RIMELIG BETALING!

https://vimeo.com/837540522/73cdcc6c07?share=copy

OUTSIDER ART PÅ DIKEMARK – FRA TABU TIL KANON?

https://vimeo.com/837498307/6472714f51?share=copy

KUNSTENS VARIGHET I MØTE MED MODERNE TID

https://vimeo.com/837495484/fc541d8da0?share=copy

Powered by Labrador CMS