Medlemskap

Informasjon om søknad, vilkår, betingelser og fordeler

Søknad om medlemskap i Norsk tidsskriftforening

Søknad sendes inn elektronisk. To utgaver (papirtidsskrift) sendes Tidsskriftforeningen. Nettidsskrifter gir tilgang for lesing under behandlingen av søknad. Søknad om medlemskap behandles og innvilges av styret gjennom året og godkjennes deretter på førstkommende årsmøte.

Søknadsskjema finner du her.

Hvem kan bli medlem?

Som medlem kan opptas politiske, allmennkulturelle, vitenskapelige og litterære tidsskrifter og magasiner i Norge.

Norsk tidsskriftforening arbeider for bedre rammevilkår og økonomi for norske tidsskrifter. Dette gjør vi på mange plan:- ved direkte politisk påvirkning for å øke kjennskap til tidsskriftenes betydning i det offentlige ordskiftet og dermed øke viljenog forståelsen til å finansiere tidsskrifter med offentlige midler

- ved å påpeke den historiske særstillingen for tidsskriftenes betydning i Norge og for demokratiet gjennom tidene

- stadig gjøre oppmerksom på at tidsskriftene fungerer som utklekkingsanstalter for nye, offentlige stemmer i fremtiden

- påpeke at tidsskriftene langsomme publisering gir plass til dybde, lange tekster og fordypning i temaer som trenger det

- ved å søke økonomiske midler fra organisasjoner, stiftelser og sammenslutninger som fremmer ytringsfrihet, journalistikkog profesjonell tilnærming til ytring og publisering

- ved å dele ut midler fra bidragsytere til aktiviteter og kurs som inspirerer og utdanner og dermed øker alle typer kompetanse innad i tidsskriftene

- ved å inngå samarbeid med bedrifter som tilfører tidsskriftene økonomiske eller kunnskapsbaserte verdier, for eksempel rabatt på trykk og distribusjon, samkjøringer og annet.

Som medlem av Norsk tidsskriftforening er tidsskriftenes redaktører, redaksjoner og andre bidragsytere en del av et stort fellesskap som favner bredt, rett og slett et kollegium som alle drar nytte av.
Tidsskriftforeningen har en lav terskel, mye direkte kontakt med tidsskriftene og et så nært samarbeid med alle medlemmer som mulig. Vi ønsker kjennskap og dialog og er alltid åpne for innspill, spørsmål og kontakt.
I tillegg til kurs, seminarer og andre tilbud, arrangerer vi også Tidsskriftdagen og utlyser konkurransen Årets tidsskrift årlig.

Pris og betaling

Kontingenten er kr 3300 per år for alle tidsskrift. Faktura for inneværende år sendes når medlemskapet innvilges, deretter faktureres kontingenten årlig med faktura i januar.

Vi ber om at kontingenten betales ved forfall og er ikke kontingenten betalt innen årsmøtet, faller tale- og stemmerett bort. Er kontingenten ikke betalt innen 31.12. det året kontingenten er fakturert, faller medlemskapet bort.

Medlemskap kan søkes på nytt, men innbetaling av tidligere ubetalt kontingent må i så fall innbetales når medlemskapet innvilges på nytt. Utmeldelse eller eksklusjon gir ikke rett til tilbakebetaling av innbetalt kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet ved vedtak og står referert i årsmøtets årlige referat.

Vedtekter

Foreningens vedtekter finner du her

Vilkår og forpliktelser

Medlemstidsskrifter må være utgitt på papir eller andre medier, og må ha et innhold og en form som gjør at det kan leses av et allment publikum.

- utgis/oppdateres minimum to ganger årlig

- synliggjøre sitt medlemskap ved bruk av Tidsskriftforeningens logo og nettadresse i kolofon

- varsle endringer i kontaktopplysninger, f.eks. redaktørskifte, adresseendring, fakturamottaker e.l.

- sende inn rapporter og utbetalingsanmodninger innen en måned etter at en debatt støttet av Tidskriftforeningen er gjennomført. Innvilget støtte utbetales når dette er mottatt

- sende inn informasjon om debatter elleraktiviteter støttet av Tidsskriftforeningen for promotering på Tidsskriftforeningens nettside og i sosiale medier

- sende inn 2 eks. papirutgaver ved hver utgivelse (papirtidsskrift) eller gi administrasjonen full tilgang til nettutgivelser (nettidsskrift).

Medlemsfordeler

Flotte og rimelig kurs

Rimelige kurs med svært dyktige lærere innenfor aktuelle fagområder for tidsskriftdrift:
Kurs i journalistiske sjangrer som intervju, portrett, reportasje, redigering m.m., design og layout, fotokurs, kritikk-kurs, hvordan lage debatter, seminarer om strategi og økonomi og hvordan skrive prosjektsøknader.

Medlemmer kan gjerne komme med forslag til kurs som ønskes gjennomført. Kursene har svært lav pris og dyktige lærere.

Priser, seminar og sosiale treff

Årlige arrangementer som konkurransen Årets tidsskrift og Tidsskriftdagen, en åpen fag- og festdag med debatter, innlegg, workshops og annet for både tidsskriftfolk og andre Annethvert år er det nordisk tidsskriftkonferanse. Vi inviterer også til egne redaktørtreff med fagfolk, erfaringsutveksling og kollegastøtte. Alle disse arrangementene er gratis for medlemmer.

Debattstøtte

Medlemmer oppfordres til å arrangere debatter og vi utlyser støtte til debatt hver vår og høst. I samarbeid med Fritt Ord gir vi støtte til debatter med inntilkr 15 000.

Økonomiske fordeler og avtaler

Vår samarbeidspartner, Tekstallmenningen - Tidsskrift- og småforlagssentralen, tilbyr:
Abonnementshåndtering
Distribusjon, formidling, markedsføring og salg
Publiseringsløsningen Labrador; en lisensiert ordning som gir store reduksjoner i utgifter tilknyttet nettsider og publisering.

Edda trykk tilbyr inntil 20% rabatt på trykk, distribusjon og porto. De tilbyr også annonsesalg.

Rabatt på foto: Ta kontakt med oss for informasjon.

Råd og hjelp

I spørsmål om presseetikk/juss, avtaler, drift og økonomi, søknadsskriving m.m. Vi gir også en-til-en-coaching på alle områder innenfor tidsskriftdrift. Vi svarer gjerne på alle henvendelser som gjelder tidsskriftdrift.

Kontor, møte- og skriveplasser

Kontoret på Litteraturhuset i Oslo kan lånes gratis til redaksjonsmøter og annet, fortrinnsvis etter kl. 17.00 og i helger etter avtale.

Som medlem i Norsk tidsskriftforening får du rabatt på leie av plass på skriveloftet på Litteraturhuset for kr 450 per måned ved 6 måneders leie. Se også Litteraturhusets side for leie av podkast-studio, produksjon og strømmetjenester.

Powered by Labrador CMS