Pris for faglig formidling 2024

Museum

"Dette er et fagtidsskrift som klarer å gjøre feltet sitt relevant utenfor eget fagfellesskap. Årets vinner har på en imponerende måte breiet ut tematikken med gjennomarbeidede og godt redigerte bidrag."

Juryens begrunnelse: 

Prisen for fag og formidling gis til et fagtidsskrift som klarer å gjøre feltet sitt relevant utenfor eget fagfellesskap. Årets vinner har på en imponerende måte breiet ut tematikken med gjennomarbeidede og godt redigerte bidrag. Hvordan velger man bort kunstverk når oppgaven er å forvalte vår felles hukommelse og kulturarv? Hvordan stiller man ut traumatiske hendelser, med eksempler fra 22. juli-senteret, fra Spania og den nære Franco-tiden og i Polen, der museene blir et verktøy for politikere med en alternativ fortelling om fortiden. Og, hvordan ble kunsthærverk i museene et redskap for klimakampen? Prisen for fag og formidling går til tidsskriftet Museum.

---

Redaktør Ellen Lange
https://tidsskriftetmuseum.no/

Prisen og arrangementet er støttet av Norsk Journalistlag, Kulturrådet og Edda Presse.

Powered by Labrador CMS