Årets tidsskrift 2024

Norsk Shakespearetidsskrift

"Gjennom 25 års virke har dette teatertidsskriftet blitt stadig viktigere, både når det gjelder anmeldelser og rapporter fra norsk teater og når det formidler viktige impulser fra andre land. Årets utgaver viser at et fagtidsskrift kan redigeres så det er tilgjengelig for et større publikum."

Juryens begrunnelse:

Noen tidsskrifter blir stadig viktigere. De tar ansvar for en offentlig samtale på områder der andre medier svekkes. De formidler kunnskap og argumentasjon norsk kultur trenger. Mange tidsskrift springer ut av entusiasme. De beste av dem klarer å beholde entusiasmen samtidig som ambisjonene og kvaliteten stadig øker, årgang for årgang. Årets vinner er et fremragende eksempel. Norsk Shakespearetidsskrift er Årets tidsskrift 2024.

Gjennom 25 års virke har dette teatertidsskriftet blitt stadig viktigere, både når det anmelder og rapporterer fra norsk teater og når det formidler viktige impulser fra andre land. Årets utgave viser at et fagtidsskrift kan redigeres så det er tilgjengelig for et større publikum.

Slik er tidsskriftet blitt en bærebjelke i det norske kulturliv. På sitt beste demonstrerer Shakespearetidsskriftet at slike tidsskrift ikke bare er viktige. De er uunnværlige.

---

Redaktør Therese Bjørneboe
tbjorneboe@gmail.com
Mobil: 971 96 772
https://shakespearetidsskrift.no/

Powered by Labrador CMS