Sakprosa/antologi

Det skal vera tid. Det skal vera skrift.
Tradisjon og trøbbel i norske tidsskrift

Sakprosa/antologi
ISBN 978-82-693659-0-0
Pris: 199

Norsk tidsskriftforening har invitert skribentar, redaktørar og forskarar til å diskutere tidsskriftas rolle i den nye boka Det skal vera tid. Det skal vera skrift. Tradisjon og trøbbel i norske tidsskrift.

Forfattarane er Bjørn Hatterud, Audun Vinger, Bjørn Egil Flø, Susanne Christensen, Birgitte Kjos Fonn, Eirik Vassenden, Lars Ole Kristiansen, Kjell Lars Berge, Lars Julius Halvorsen og Paul Bjerke. Audun Lindholm har intervjua Jonas Ekeberg og Sissel Furuseth. Redaktørar for boka er Audun Lindholm og Bente Riise. 

Nye idear og tankar kjem gjerne først til syne i tidsskrifta. Sidan 1700-talet har tidsskrifta vore arena for kritikk, debatt, underhaldning, feidar og folkeopplysning. I vår tid tar dei seg av stadig meir av journalistikken om kunst, kultur og avgjerande kunnskapsområde. Kva er det med tidsskrifta som gjer at dei framleis held stand? Og kva skal til for å sikre dei framover? 

Forfattarane viser korleis tidsskriftet utvidar ytringsrommet, og gjerne på uventa måtar. Tidsskrifta byggjer bruer mellom universitet, bibliotek, forlag, museum, aviser og litteraturhus.

Dei fleste kan finne eit tidsskrift for sine interesser, og samfunnsdebatten kan vanskeleg tenkjast utan desse skodeplassane for kvalifisert ordskifte. 

Dei siste tjue åra har tidsskrifta organisert seg i kamp for betre levevilkår gjennom Norsk tidsskriftforening, og boka tar også for seg litt av arbeidet som er gjort her. Alle vinnarane av Årets tidsskrift er med, og boka er rikt illustrert med foto av norske tidsskrift opp gjennom historia. 

Boka kan kjøpast i bokhandelen og bestillast hjå Tekstallmenningen og Audiatur. Pris: kr 199. 

 

Innhaldsoversikt

Bente Riise: Tatt av tidsskriftet (føreord)

Bjørn Hatterud: Den beste skulen

Audun Vinger: Stille dager i Fehns Minde

Susanne Christensen: Tidsskrifternes fællesskaber

Birgitte Kjos Fonn: Lange tanker og kritisk dialog

Bjørn Egil Flø: Å skrive fram forståeleg forsking

Audun Lindholm: Ut og skape offentlighet. Intervju med Sissel Furuseth

Eirik Vassenden: Tilskueren på landet

Lars Ole Kristiansen: Hva skal vi med filmkritikken?

Audun Lindholm: Et utvidet kritikkbegrep. Intervju med Jonas Ekeberg

Kjell Lars Berge: Tidsskriftet som tekstkultur

Lars J. Halvorsen og Paul Bjerke: Tidsskriftenes politiske økonomi

Norsk tidsskriftforening 2003–2023: En organisasjon bygges

  

Om bidragsyterne:

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har ledet forskningsprosjektene «Norsk sakprosa» og «Tekst og historie» og deltar per i dag i forskningsprosjektet «Demokratiets tekstkulturer». Siste bok (med Lars Sigfred Evensen, Synnøve Matre, Hildegunn Otnes, Randi Solheim og Ragnar Thygesen): Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (Universitetsforlaget, 2021).

Paul Bjerke er professor emeritus i journalistikk ved avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda. Han har vært journalist og redaktør i Klassekampen og har utgitt en rekke bøker. De siste årene har han særlig skrevet om fagforeninger, kulturtidsskrifter og litteraturstøtte i Norge. Siste bok (sammen med Lars J. Halvorsen): Pressestøtten (Orkana, 2023).

Susanne Christensen er kritiker i Vagant og kunstkritikk.no, hvor hun særlig dekker kunstlivet i Bergen. Hun var tidligere litteraturkritiker i Klassekampen fra 2003 til 2018 og har skrevet tre sakprosabøker, senest Leonoras reise (Oktober, 2019). Hun har vært tilknyttet Vagant som medredaktør (2006–2010) og som spaltist (2010–2023). Hun var redaktør for Norsk kunstårbok (Uten Tittel) fra 2021 til 2023. 

Bjørn Egil Flø er seniorforsker i sosiologi ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han har en doktorgrad fra NTNU om rural- og agrarsosiologi og forsker på bygdekultur, landbrukspolitikk, distriktspolitikk og utmarksforvaltning. Han mottok Universitetsforlagets pris Årets tidsskriftartikkel i 2013 for artikkelen «Me og dei andre: Om lindukar, Framstegspartiet og bygda som sosial konstruksjon» (Sosiologisk Tidsskrift 2/2013).

Birgitte Kjos Fonn er professor i journalistikk ved OsloMet, der hun koordinerer masterutdanningen i sakprosa. Hun har vært redaktør i Internasjonal Politikk og Mediehistorisk Tidsskrift og satt i Norsk tidsskriftforenings styre fra 2005 til 2007. Fonn er historiker og tidligere journalist og har publisert en rekke bøker og artikler om mediehistorie, journalistikk og faglitterære spørsmål.

Lars Julius Halvorsen er dosent i ledelse ved Høgskulen i Volda. De siste årene har han bidratt til flere bøker og artikler om norsk medie- og litteraturpolitikk. Siste bok (sammen med Paul Bjerke): Pressestøtten (Orkana, 2023).

Bjørn Hatterud er forfatter, musiker, kritiker, kurator og kulturskribent, med en rekke prosjekter og utgivelser i ulike sjangre og kunstuttrykk bak seg. Hatterud mottok i 2021 (sammen med Jan Grue og Olaug Nilssen) Fritt Ords Pris for sitt «bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen til funksjonshemmede i Norge». Siste bok: Blokka på Bjerke: Tretten år i tredje etasje (Samlaget, 2023).

Lars Ole Kristiansen er utdannet som filmviter ved Høgskolen i Innlandet, der han også underviser. Han er kritiker og redaktør for filmtidsskriftet Montages og filmformidler for Den kulturelle skolesekken.

Audun Lindholm er ansvarlig redaktør i Vagant. Han har vært aktiv i science fiction-fandom og den skandinaviske småforlagsscenen, litteraturkritiker i Morgenbladet og redigert flere antologier om norske forfatterskap og internasjonal samtidspoesi. Siste bok (sammen med Daniel Ginsby): Tanken fødes i munnen (Audiatur og Prosopopeia, 2024).

Bente Riise er generalsekretær i Norsk tidsskriftforening. Hun har jobbet som journalist og redaktør i en rekke medier, som NRK, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Psykisk helse og Syn og Segn, og vært sakprosaredaktør i Samlaget. Sammen med Isak Rogde skrev hun boka Mor Russlands døtre (Gyldendal, 1992).

Eirik Vassenden er professor i nordisk litteratur og har i sin forskning særlig interessert seg for kritikk og skriftoffentlighet. Han var medredaktør og -forfatter av Norsk litteraturkritikks historie 1870–2010 (Universitetsforlaget, 2016), og har vært medredaktør av Vagant, Norsk litterær årbok og Edda. Han har anmeldt bøker for en rekke norske aviser og tidsskrifter og var med på å starte og drive Kritisk kvartett (2013–2023). Siste bok: Kritikerens spøkelse. Om kunsten å felle smaksdommer i det 21. århundret (Pelikanen, 2023).

Audun Vinger er kritiker i Dagens Næringsliv og redaktør i tidsskriftet Jazznytt og nyhetsbrevet Now’s The Time (sammen med Filip Roshauw). Han livnærer seg som frilans kritiker og programleder. Tidligere redaktør av litteraturtidsskriftet Vinduet og avisen Natt&Dag. Siste bok: Det nye Nasjonalmuseet (Orfeus, 2022).

Powered by Labrador CMS