Torsdag 16.5. kl. 11-12 på Zoom

Kort kurs: Annonsesalg i tidsskrifter

Hvordan lykkes med annonsesalg? Skal du gjøre det selv eller er det bedre at noen andre gjør det? Vi inviterer til et mini-kurs med Edda Presse ved Tore Kristiansen og Søren Hetland.

 Noen stikkord for hva som skal til for å selge annonser:

  • Man trenger en dedikert og profesjonell annonseselger.
  • Dialog mellom redaksjon og salg gir ofte gode ledetråder for mersalg.
  • Identifisering: Hvordan finne annonsørene? Hva er relevante annonsører for ditt blad? Hvilke annonsører ønsker man? For å lykkes må man samle inn mest mulig informasjon. Lister med frafalne annonsører kan også inneholde gull.
  • Hva kan redaksjonen selv gjøre? Først av alt må man kommunisere med salget. Skal det lages temanumre? Er det spesielle begivenheter som skal dekkes?

Hva kan Edda Presse bidra med?

  • Systematikk, profesjonell oppfølging av eksisterende og nye kunder.
  • Idé-drodling: Vi bidrar gjerne til å identifisere potensielle annonsører i samarbeid med redaksjonen. Redaktøren har kunnskap om sitt område som kan være til stor hjelp for salget.
  • Samkjøring: Vi selger for mange ulike tidsskrifter. I tilfeller der ulike tidsskrifter har overlappende tematikk har vi gode erfaringer med å få inn annonsører fra andre tidsskrifter i vår portefølje.

Edda Presse tilbyr salg av vanlige annonser på nett og papir, innholds-annonser (content marketing), støtteannonser og stillingsannonser. Krysskobling av annonsører gjør at selv små tidsskrifter kan nyte godt av en annonsetilgang som vanligvis bare kommer tidsskrifter med store opplag til gode.

På dette korte kurset møter du Tore Kristensen og Søren Hetland som viser hvordan Edda Presse jobber og tenker, hva de kan tilby og hvilken lønnsomhet som ligger i annonsesamkjøringen for deg. Edda Presse har lang erfaring og gode resultater.

Påmelding her, kurset er gratis.

Powered by Labrador CMS