Redaktørenquete: Kunstavisen

Størst på kunstkritikk i Norge

- Over 60 prosent av leserne våre er mellom 18 og 34 år, og meir enn halvparten leser Kunstavisen på mobiltelefonen, sier redaktør Mona Gjessing.

 - Jeg er stolt av at Kunstavisen i dag er blant dem som publiserer flest anmeldelser ukentlig i landet og at både redaksjonen og samtlige av våre kunstkritikere er ambisiøse på kritikkens vegne, sier Mona Gjessing, redaktør i Kunstavisen.

- Hva er hovedformålet med tidsskriftet ditt?

- Kunstavisens hovedformål er å styrke kunstkritikken. Vi ønsker å forsterke den allerede eksisterende interessen for kunst i Norge i dag, å vekke interesse for kunstpraksiser som ikke får nok dekning andre steder, å formidle nyheter fra kunstfeltet og å tilby en plattform for offentlig meningsutveksling. Vi har som ambisjon å nå bredere ut enn allerede eksisterende kunsttidsskrifter, for eksempel med kortere tekster og et språk som ikke er kunstinternt – men vi publiserer også de vanskelige tekstene iblant. Kunstavisen befinner seg i skjæringspunktet mellom avis og tidsskrift, som en heldigital løsning med daglige publiseringer. Vi omtaler samtidskunst, moderne kunst og eldre kunst.

- Hva er hovedsatsingen til Kunstavisen framover?

- Mer kritikk og flere nyheter fra kunstfeltet! I 2024 rekrutter vi nye journalister og skribenter, yngre og etablerte, som skal bidra til å styrke Kunstavisens relevans – også utenfor Østlandsområdet. Kunstavisen innleder i den forbindelse et samarbeid med Universitetet i Oslo om å rekruttere yngre kunstkritikerstemmer, og vi planlegger å rekruttere to nye nyhetsjournalister. I tillegg vil vi presentere essayserien «Outsider Art – en undersøkelse av kunst i randsonene» der vi har invitert inn fremragende skribenter med førstehånds kjennskap til kunst i nevnte kategori. Det dreier seg om kunst skapt av autodidakte kunstnere utenfor det etablerte kunstfeltet. Vårt mål er å sette fokus på de marginaliserte og underbelyste sidene ved denne kunsten gjennom essays som bringer inn nye perspektiver som ikke kun angår kunsten, men samfunnet som helhet. 

 - Våre nysatsninger gjøres mulig gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Norsk kulturråd. Kunstavisen styrer mot økende profesjonalisering i alle ledd og har ansatt en nyhetssjef (80%) og en SoMe-ansvarlig (50%) som også får et økt ansvar for desking og visuell presentasjon. Kunstavisens eier er Eckbos legat, men støttes også av Canica og av Anders Jahres Humanitære stiftelse.

- Hva er du mest stolt av at din redaksjon har lykkes med de siste åra?

- Jeg er mest stolt av at det gikk an å bygge opp en ny plattform som styrker kunstkritikken og kunstformidlingen i Norge i løpet av knappe fire år. Jeg er stolt av at Kunstavisen i dag er blant dem som publiserer flest anmeldelser ukentlig i landet og at både redaksjonen og samtlige av våre kunstkritikere er ambisiøse på kritikkens vegne. 

- Hva vet dere om leserne deres?

- Statistikken vår viser at Kunstavisen har i overkant av 200 000 unike sidevisninger og omtrent 100 000 brukere per år. Vi ser at over 60 prosent av våre lesere er mellom 18 og 34 år og kommer fra Oslo eller andre storbyer i landet. Over halvparten leser Kunstavisen på mobiltelefonen.

«Nettbaserte tidsskrifter har andre utfordringer enn papirtidsskriftene, for eksempel knyttet til det som er ansiktet utad: forsiden.»

- Hva bør politikerne ta tak i på tidsskriftfeltet?

- Politikerne bør sørge for midler slik at tidsskriftene på nett kan utvikle layout og å øke brukervennlighet. Nettbaserte tidsskrifter har andre utfordringer enn papirtidsskriftene, for eksempel knyttet til det som er ansiktet utad: forsiden. På nett er forsiden en kontinuerlig scroll som endrer seg hele tiden, og det setter andre premisser for kontekstualiseringen av hver enkelt tekst.

Det er stor forskjell på digital formidling og formidling i papirformatet, og for å nå ut til flere med kvalitetsjournalistikken som tidsskriftene er bærere av, må det noen justeringer til, som, for eksempel, universell utforming.

- Hva er den største utfordringen for deg som redaktør nå?

- Det er å sørge for å publisere relevant stoff og å jobbe i retning av at kunstkritikken og kunstfeltet får større plass i riksdekkende medier. Utfordringen er å plukke ut stoff som er så interessant at kunstfeltet blir langt synligere i offentligheten enn det er i dag. 

- Hva ville du gjort med Kunstavisen om du fikk ti millioner kroner?

-Bestilt en ny og bedre nettside, kjørt kampanjer for å øke Kunstavisens synlighet, publisert flere anmeldelser og fått inn flere kritikere fra hele landet.

Powered by Labrador CMS