Kritikerlagets satser 2024

Satser for kritikk

MINSTESATSER FOR KRITIKK OG KOMMENTARER 2024

Utarbeidet av Norsk kritikerlag

1) Standard kritikk og kommentartekster kr. 6 960,- Gjenbruk fra kr. 4 200,- (fra 60 prosent).

2) Mer arbeidskrevende kritikker og kommentartekster kr. 11 100,- (jf. NJs veiledende sats for lengre oppdrag, kr. 5 550,- per dag). Gjenbruk fra kr. 6 700,- (fra 60 prosent).

3) Essay kr. 13 875,- (jf. NJs sats for lengre oppdrag, kr. 5 550,- per dag).Gjenbruk fra kr. 8 300,- (fra 60 prosent).

4) Paneldebatt deltakelse fra kr. 3 400,- Tillegg for forberedt innlegg (etter avtale) kr. 1 250,-

5) Paneldebatt ledelse / konferansier fra kr. 5 500,-

6) Kåseri fra kr. 6 500,-

7) Foredrag fra kr. 10 500,- Gjenbruk fra kr. 6 500,-

8) Satser for podkast 
Honorar for podkast-deltakelse baseres på den av lagets øvrige satser som gjelder bidragets sjanger, enten kritikk, panelsamtale eller foredrag. Merk at honorar skal speile bidragsyters arbeidsinnsats og forberedelsestid. Ordstyrer/ansvarlig honoreres i tråd med lagets satser for ledelse av paneldebatt (fra kr. 5 500,-).

Om satseneSatsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg.

Punkt 4–7 er i tråd med Norsk Forfattersentrums satser.

Merk at Forfattersentrum anbefaler at man tar et tillegg for lang reise, fra kr. 2 200, når reisen gjelder kun ett oppdrag og hvor det er mer enn fire timer reise vei totalt med raskeste reisemåte, uansett hvilken reisemåte som blir benyttet. Dette tillegget må avklares med oppdragsgiver på forhånd.

NFs satser for 2023 finner du her.

Se nederst på siden om digitale arrangementer.

Powered by Labrador CMS