Redaktørenquete: Barnebokkritikk

- Publiserer opptil 80 anmeldelser i året

- Vi har 20 kritikere i stallen som vi kan holde i arbeid, og som hele tiden kan videreutvikle seg og dermed være med på å holde profesjonen oppe, som truet art, sier Ingvild Bræin, redaktør i Barnebokkritikk. Etter 20 år har de lagret rundt 2200 anmeldelser av barne- og ungdomslitteratur.

- Kva er hovudsatsinga til Barnebokkritikk framover?

- Å levere kritikk av høy kvalitet av barne- og ungdomsbøker, gjerne flere enn vi har midler til i dag. Vi publiserer mellom 70–80 anmeldelser per år, men dette utgjør under 10 prosent av bøkene som blir utgitt på feltet.

- Kva er du mest stolt av at din redaksjon har lykkast med dei siste åra?

- At vi holder vår jevne strøm av anmeldelser, som er så lite selvsagt i dagens mediebilde der litteraturkritikken blir gitt stadig mindre plass. Vi har 20 kritikere i stallen som vi kan holde i arbeid, og som hele tiden kan videreutvikle seg og dermed være med på å holde profesjonen oppe, som truet art. Samtidig er vi stolte av at vi arrangerer et kritikerseminar og tre debatter årlig.

- Kva veit de om lesarane dykkar?

- Våre lesere er lærere, forskere, studenter, formidlere, forfattere og illustratører, forlagsfolk, bibliotekarer, og foresatte, som det heter. En bred og mangfoldig leserskare. Mange bruker oss også som arkiv; vi har gjennom 20 år lagret om lag 2200 anmeldelser av barne- og ungdomslitteratur.

- Korleis prioriterer de mellom papir og nett, og kva har endra seg med digitaliseringa?

Vi er kun på nett.

- Kva bør politikarane ta tak i på tidsskriftfeltet?

- Hvis de begynner med å anerkjenne viktigheten av tidsskrift, i en ellers rask og glimtvis nyhetsverden, kan de kanskje også sette kraft bak satsingen på nettopp våre kvaliteter.

- Kva er den største utfordringa for deg som redaktør no?

- Barnebokkritikk har de siste årene økt honorarene til våre kritikere jevnlig, men fremdeles har vi ikke nok støtte til å legge oss på det nivået vi ønsker. Vi vil gjerne tilby våre medarbeidere skikkelig lønn for skikkelig arbeid, og dette er og blir en prioritet også fremover.

- Kva ville du gjort med Barnebokkritikk om du fekk ti millionar kroner?

- Sagt tusen takk! Og økt honorarene til anmelderne.

Powered by Labrador CMS