Tidsskriftet Michael: Pris for språk og formidling

Et fagtidsskrift som evner å formidle sitt tema langt ut over egne målgrupper.

Redaktører:
Professor Erlend Hem, professor em. Øivind Larsen, professor em. Magne Nylenna

Grafisk design: Unni Fjærestad, Aksell

Juryens begrunnelse:

«Prisen for språk og formidling gis til et fagtidsskrift som evner å formidle sitt tema langt ut over egne målgrupper. Årets vinner presenterer en herlig blanding av allment interessante tema, og gjør det i en konsis og godt redigert form. I 2022 undersøker tidsskriftet om Norge tar ansvar for egen legedekning, om kommunene klarer å levere kvalitet i kommunehelsetjenestene, det borer i legerollen og avslutter med den fantastiske fortellingen om folkeopplyseren Dr. Sopp. I tillegg anmelder tidsskriftet hele 44 bøker dette året. Prisen for språk og formidling går til tidsskriftet Michael.»

Powered by Labrador CMS